top of page

Användarvillkor

EFFEKTIV: 1 MAJ 2014

DENNA MASTER-AVSKRIFTAVTALET (”AVTALET”) GÖR DIN FÖRVÄRV AV LÄRANFÖRANDE ONLINE-LÄRANDE ANVÄNDNINGAR (”LÄRNINGSJÄNSTERNA”) FRÅN OSS OCH DIN ANVÄNDNING AV DENNA LÄRFÖRTJÄNSTER.

OM DU REGISTRERAR FÖR ETT GRATIS PRÖVANDE FÖR LÄRFÖRETJÄNSTJÄNSTERNA, GÖR DETTA AVTAL OCH OCH DEN FRI PRÖVNINGEN.
GENOM ATT ACCEPTERA DENNA ÖVERENSKOMMELSE, ANTINGEN GENOM ATT KLICKA PÅ EN RUTA SOM ANGER DIN ACCEPTANS, GENOM ATT ANVÄNDA LÄRARE-TJÄNSTERNA, ELLER GENOM ATT UTFÖRA EN BESTÄLLNING SOM REFERERAR TILL DENNA ÖVERENSKOMMELSE, SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DENNA ÖVERENSKOMMELSE. OM DU GÅR IN I DENNA ÖVERENSKOMMELSE OM ETT BOLAG ELLER ANNAN RÄTTSLIG ENHET, REPRESENTERAR DU ATT DU HAR AUKTORITET ATT BINDA EN SÅDAN ENHET TILL DESSA VILLKOR, OCH I SÅ FALL VILLKOREN ”DU” ELLER ”DIN” SKA HÄNVISA TILL LIKEN ENTITY. OM DU INTE HAR SÅLIG MYNDIGHET, ELLER OM DU INTE HÅLLER MED DESSA VILLKOR, MÅSTE DU INTE ACCEPTERA DETTA AVTAL OCH KAN INTE ANVÄNDA LEJÄNSTERENS TJÄNSTER.

Om du har ingått eller ingått ett huvudabonnemangsavtal med oss för tjänster som inte är lärare, ska det huvudabonnemangsavtalet inte gälla Learnifier-tjänsterna, och Learnifier-tjänsterna ska inte betraktas som en tjänst eller produkt eller del av någon tjänst eller produkt enligt sådant huvudabonnemangsavtal, om inte annat uttryckligen avtalats skriftligen av oss.

Du får inte komma åt Learnifier-tjänsterna om du är vår direkta konkurrent, utom med vårt tidigare skriftliga medgivande. Dessutom får du inte få tillgång till Learnifier-tjänsterna för att övervaka Learnifier-tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet eller för andra benchmarking- eller konkurrensändamål.

”Ytterligare produkter och tjänster” betyder alla, några eller alla följande som du köper från en leverantör för användning med Learnifier-tjänsterna, men som erbjuds med förbehåll för andra villkor än detta avtal:


(a) Program som inte är lärare och andra onlineapplikationer och / eller offline-mjukvaruprodukter (inklusive men inte begränsat till integration mellan Learnifier-tjänsterna och andra on-line-applikationer och / eller off-line programvaruprodukter), som samverkar med Learnifier-tjänsterna ; och / eller


(b) konsulttjänster avseende distribution, implementering, förbättring och / eller anpassning av Learnifier-tjänsterna och / eller integrationen av Learnifier-tjänsterna med ytterligare produkter och tjänster.


”Affiliate” betyder varje enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med den ämnesenheten.


”Kontroll”, i denna definition, avser direkt eller indirekt ägande eller kontroll av mer än 50% av den aktuella enhetens röstintressen.


”Learnifier Services” betyder de produkter och tjänster som beställs av dig under en kostnadsfri testversion eller köps och görs tillgängliga av oss online via kundens inloggningslänk påhttp://www.red.learnifier.com/och / eller andra webbsidor som utsetts av oss, inklusive tillhörande offline-komponenter.


”Learnifier Services” utesluter icke-Learnifier-applikationer.


”Icke-lärare-applikationer” avser online-applikationer och offline-mjukvaruprodukter som tillhandahålls av enheter eller andra personer än oss och som tydligt identifieras som sådana och som samverkar med tjänsterna.


”Beställningsformulär” avser dokumenten för placering av vissa beställda köpta tjänster nedan, inklusive tillägg därtill, som ingås mellan dig och oss eller något av våra dotterbolag då och då, inklusive tillägg och tillägg till detta.


Beställningsformulär ska anses införlivade här som referens.


”Leverantör” betyder den part som erbjuder ytterligare produkter och tjänster till dig på villkor som är separata och bortsett från detta avtal.


Beroende på omständigheterna kan leverantören vara (i) en individ eller enhet som inte är relaterad till oss eller (ii) oss (eller ett av våra dotterbolag).


”Köpta tjänster” betyder Learnifier-tjänster som du köper, till skillnad från dem som tillhandahålls i enlighet med en kostnadsfri provperiod.


”Användare” avser de personer som är behöriga av dig att använda Learnifier-tjänsterna och som har fått användaridentifiering och lösenord av dig (eller av oss på din begäran).


Användare kan inkludera men är inte begränsade till dina anställda, konsulter, entreprenörer och agenter och tredje parter som du handlar med.


”Vi”, ”Oss” eller ”Vårt” betyder Dabox AB (registreringsnummer 556701-2322), ett svenskt företag beläget på Sveavägen 98, 113 50, Stockholm, Sverige.


”Du” eller ”Din” betyder dig som en individ eller företaget eller annan juridisk enhet för vilken du accepterar detta avtal.


”Dina data” betyder all elektronisk information eller information som du skickar in till de köpta tjänsterna.

1. DEFINITIONER

Om du registrerar dig på vår webbplats för en kostnadsfri provperiod, kommer vi att göra en eller flera Learnifier-tjänster tillgängliga för dig på provbasis gratis fram till slutet av den kostnadsfria provperioden för vilken du registrerade dig eller registrerar dig för att använda den tillämpliga Learnifier-tjänsten . Om du inte tillhandahåller ditt kreditkort eller annan betalningsinformation till oss före utgången av någon kostnadsfri provperiod kommer ditt konto att stängas tills betalningsinformation och avgiftsbehörighet har tillhandahållits. Ytterligare provvillkor kan visas på testregistreringswebbsidan. Eventuella ytterligare villkor införlivas i detta avtal genom referens och är juridiskt bindande.

OM DU ELEKT ANVÄNDER LÄNDERNA TJÄNSTER FÖR PRÖVNINGSPERIODEN OCH INTE KÖPER EN TILLSKRIVNING FÖR SLUTEN AV PRÖVNINGSPERIODEN, KOMMER DIN PRÖVANSKRIFT FÖR LÄRFÖRTJÄNSTSTJÄNSTERNA INTE SLUTA I SLUTET AV FÖRSÖKSPERIOD OCH SKA INTE SKE AUTOMATISKT. NÅGRA UPPGIFTER FÖR ATT LÄNDA IN TJÄNSTER TJÄNSTER AV DIG ELLER MOTTAGAS AV DIG I ANSLUTNING MED DIN ANVÄNDNING AV LÄRFÖRTJÄNSTERNA TJÄNSTER OCH ALLA ANPASSNINGAR SOM KAN LÄMNA TILL LÄRFÖRANDE TJÄNSTER FÖR ATT DU GÄR DET GRATIS PROVNINGSPERIODE, GÄLLER PÅ UTROLIG TILLSKRIVNING TILL DE SAMLIGA LÄRANFÖRANDE TJÄNSTERNA SOM DE TÄCKAS AV PRÖVAN FÖR SLUTET AV PRÖVNINGSPERIODE

INTE TILL ATT NÅGOT TILL KONTROLLEN I DENNA AVTAL, UNDER GRATIS PRÖVANDE LEJÄNSTER-TJÄNSTERNA TILLSÄTTAS ”SOM ÄR”, ”SOM TILLGÄNGLIGA”, UTAN NÅGON GARANTI ALLA.

2. GRATIS PRÖVNING

3.1. Tillhandahållande av köpta tjänster.

Vi kommer att göra de köpta tjänsterna tillgängliga för dig enligt detta avtal och de relevanta beställningsformulärerna (om tillämpliga) under en prenumerationsperiod. Du samtycker till att dina köp nedan varken är beroende av leveransen av någon framtida funktionalitet eller funktioner eller beror på några muntliga eller skriftliga offentliga kommentarer från oss angående framtida funktionalitet eller funktioner.

3.2. Prenumerations- och kursregistreringsavgift.

Om inget annat anges Learnifier-tjänster köps som ett prenumeration och kan komma åt användare för den tillämpliga Learnifier-tjänsten. Förutom prenumerationen kommer ditt konto att tillföra användningsavgifter enligt kursregistreringsavgiften i faktureringsavsnittet i Learnifier-tjänsterna.

3. KÖPANDE TJÄNSTER

4.1. Vårt ansvar.

Vi ska: (i) tillhandahålla vårt grundläggande support för de köpta tjänsterna till dig utan extra kostnad, och / eller uppgraderat support om det köps separat, och (ii) använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att göra de köpta tjänsterna tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med undantag för: (a) planerad driftstopp mindre än 15 minuter, inte mer än en gång per 24 timmarsperiod (och av vilken vi ska sträva efter att meddela minst 24 timmar via de köpta tjänsterna och som vi ska schemalägga i den utsträckning praktiskt möjligt från 8:00 till 8:15 Central European Time), (b) planerad driftstopp mer än 15 minuter (varav vi ska sträva efter att ge minst 48 timmars varsel via de köpta tjänsterna och som vi ska schemalägga i den utsträckning genomförbart under helgetimmarna från 5:00 lördag till 5:00 måndag Central European Time), eller (c) eventuell otillgänglighet orsakad av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive utan begränsning, regeringshandlingar, översvämningar, bränder, jordbävningar, civila oroligheter, terrorhandlingar, strejker eller andra arbetskraftsproblem (andra än de som involverar våra anställda), Internet-leverantörs brister eller förseningar eller förnekande av attacker.

4.2. Vårt skydd av dina uppgifter.

Vi ska inte (a) modifiera dina data; (b) avslöja dina uppgifter till tredje parter förutom vad som är tvingat enligt lag i enlighet med avsnitt 8.3 (tvångsmeddelanden) eller såvida inte uttryckligen tillåts skriftligt av dig, eller (c) få åtkomst till dina uppgifter utom om nödvändigt för att tillhandahålla Learnifier-tjänsterna, för att förhindra eller adresstjänst eller tekniska problem, eller på din begäran i samband med dina kundsupport frågor.

4.3. Ditt ansvar.

Du ska (i) vara ansvarig för användarnas efterlevnad av detta avtal, (ii) vara ansvarig för riktigheten, kvaliteten och lagligheten av dina uppgifter och för de medel som du förvärvade dina data, (iii) använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig åtkomst till eller användning av Learnifier-tjänsterna, och meddela oss omedelbart om sådan obehörig åtkomst eller användning, och (iv) använder Learnifier-tjänsterna endast i enlighet med avtalet och tillämpliga lagar och myndighetsbestämmelser. Du får inte (a) göra Learnifier-tjänsterna tillgängliga för andra än användare, (b) sälja, sälja, hyra ut eller hyra Learnifier-tjänsterna, (c) använda Learnifier-tjänsterna för att lagra eller överföra kränkande, skadliga eller på annat sätt olagliga eller skadligt material eller för att lagra eller överföra material i strid med tredje parts sekretessrättigheter, (d) använda Learnifier-tjänsterna för att lagra eller överföra skadlig kod, (e) störa eller störa integriteten eller prestanda för Learnifier Services eller tredje- festdata som finns däri, eller (f) försöka få obehörig åtkomst till Learnifier-tjänsterna eller deras relaterade system eller nätverk.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA FÖR LÄRARE

5.1. Förvärv av ytterligare produkter och tjänster.

Ibland kan vi eller andra leverantörer göra ytterligare produkter och tjänster tillgängliga för dig. Varje förvärv av dig av sådana tilläggsprodukter eller tjänster och all utbyte av data mellan dig och den tillämpliga leverantören av de tillkommande produkterna eller tjänsterna är enbart enligt överenskommelse mellan dig och den tillämpliga leverantören i ett separat avtal. Vi garanterar inte eller stöder ytterligare produkter och tjänster enligt detta avtal, även om vi är leverantören eller tilläggsprodukterna och tjänsterna utses av oss som ”certifierade,” ”auktoriserade” eller på annat sätt. Med förbehåll för avsnitt 5.3 (Integration med icke-lärande-tjänster) krävs inget köp av ytterligare produkter och tjänster för att använda Learnifier-tjänsterna utom en databehandlingsenhet, operativsystem, webbläsare och internetanslutning som stöds av Learnifier-tjänsterna.

5.2. Ytterligare produkter och tjänster och dina data.

Om du installerar eller aktiverar ytterligare produkter och tjänster för användning med Learnifier-tjänster, bekräftar du att vi kan göra det möjligt för de ytterligare produkterna och tjänsterna att få åtkomst till dina data som krävs för samverkan mellan de ytterligare produkterna och tjänsterna och Learnifier-tjänsterna. Vi är inte ansvariga enligt detta avtal för någon avslöjande, ändring eller radering av dina uppgifter till följd av sådan åtkomst.

5.3. Integration med icke-lärande tjänster.

Learnifier-tjänsterna kan innehålla funktioner som är utformade för att samverka med applikationer som inte är lärare (t.ex. Google, Facebook eller Twitter-applikationer). För att använda sådana funktioner kan det hända att du måste få tillgång till sådana applikationer som inte är lärare från deras leverantörer. Om leverantören av en sådan ansökan om icke-lärare upphör att göra icke-lärarapplikationen tillgänglig för samverkan med motsvarande Learnifier-tjänstfunktioner på rimliga villkor, kan vi upphöra att tillhandahålla sådana funktioner i Learnifier-tjänsten utan att ge dig rätt till någon återbetalning, kredit eller annat ersättning.

5. YTTERLIGARE PRODUKTER OCH TJÄNSTER

6.1. Avgifter.

Du ska betala alla avgifter för köpta tjänster som anges i faktureringsavsnittet i Learnifier-tjänsterna, eller beställningsformuläret, om tillämpligt. Om inte annat anges häri är betalningsskyldigheter inte avbokningsbara och betalade avgifter återbetalas inte. Prenumerationer kan inte minskas under den aktuella prenumerationsperioden.

6.2. Fakturering och betalning.

Du kommer att ge oss giltig och uppdaterad kreditkortsinformation. Om du tillhandahåller kreditkortsinformation till oss, godkänner du oss att debitera sådant kreditkort för alla köpta Learnifier-tjänster. Prenumerationer debiteras i förväg. Kursavgifter debiteras i slutet av varje månad i respektive prenumerationsperiod på efterskott. Om du har förutbetalt i förväg dras avgifterna för köpta tjänster först från det förbetalda saldot och eventuella återstående belopp debiteras ditt kreditkort. Du ansvarar för att tillhandahålla fullständig och korrekt fakturerings- och kontaktinformation till oss och meddela oss om ändringar av sådan information.

6.3. Förfallna avgifter.

Om några avgifter inte tas emot från dig vid förfallodagen, kan vi, efter eget gottfinnande, (a) sådana avgifter samla på försenad ränta till 1,5% av det utestående saldot per månad, eller den högsta tillåtna ränta enligt lag, beroende på vad som är lägre, från det datum då sådan betalning förföll till det betalade datumet och / eller (b) Vi kan konditionera framtida abonnemangsförnyelser på betalningsvillkor kortare än de som anges i avsnitt 6.2 (Fakturering och betalning).

6.4. Suspension av Learnifier Service och Acceleration.

Om ett belopp som du är skyldigt enligt detta eller något annat avtal för våra tjänster är 30 eller fler förfallna dagar (eller 10 eller fler förfallna dagar för belopp som du har godkänt oss att debitera på ditt kreditkort), kan vi, utan att begränsa Våra andra rättigheter och rättsmedel, påskyndar Dina obetalda avgiftsskyldigheter enligt sådana avtal så att alla sådana skyldigheter omedelbart förfaller och betalas, och avbryter våra tjänster till dig tills sådana belopp betalas i sin helhet. Vi kommer att meddela dig minst sju dagar i förväg om att ditt konto är försenat, i enlighet med avsnitt 13.2 (Meddelande om meddelande) innan vi avbryter tjänster till dig.

6.5. Betalningstvister.

Vi ska inte utöva våra rättigheter enligt Avsnitt 6.3 (Försenade avgifter) eller 6.4 (Avbrytande av lärarens tjänst och acceleration) om du bestrider tillämpliga avgifter rimligt och i god tro och samarbetar hårt för att lösa tvisten.

6.5. Skatter.

Såvida inget annat anges inkluderar våra avgifter inga skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga bedömningar av någon art, inklusive men inte begränsade till mervärdesskatt, försäljning, användning eller källskatt, som kan värderas av lokala, statliga, provinsiella, federala eller utländsk jurisdiktion (tillsammans ”skatter”). Du ansvarar för att betala alla skatter som är förknippade med dina köp nedan. Om vi har den lagliga skyldigheten att betala eller samla in skatter som du ansvarar för enligt detta stycke, ska det lämpliga beloppet faktureras till dig och betalas av dig, såvida du inte tillhandahåller oss ett giltigt skattefrihetscertifikat som är godkänt av rätt skattemyndighet. För tydlighetens skull är vi ensam ansvariga för skatter som kan beräknas utifrån vår inkomst, egendom och anställda.

6. AVGIFTER OCH BETALNING FÖR KÖPANDE TJÄNSTER

7.1. Reservation av rättigheter i Learnifier-tjänster.

Med förbehåll för de begränsade rättigheterna som uttryckligen beviljas nedan förbehåller vi oss alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till Learnifier Services, inklusive alla relaterade immateriella rättigheter. Inga rättigheter beviljas till dig enligt annat än uttryckligen anges här.

7.2. Begränsningar.

Du får inte (i) tillåta någon tredje part få åtkomst till Learnifier-tjänsterna förutom vad som är tillåtet här, (ii) skapa derivatverk baserat på Learnifier-tjänsterna, med undantag av vad som godkänts här, (iii) kopiera, rama in eller spegla någon del eller innehåll i Learnifier-tjänster, utom kopiering eller inramning på dina egna intranät eller på annat sätt för dina egna interna affärsändamål, (iv) omvänd teknik av Learnifier-tjänsterna, (v) ta bort eventuella egna meddelanden inom Learnifier-tjänsterna; eller (vi) få tillgång till Learnifier-tjänsterna för att (a) bygga en konkurrenskraftig produkt eller tjänst, eller (b) kopiera alla funktioner, funktioner eller grafik för Learnifier-tjänsterna.

7.3. Din data.

Med förbehåll för de begränsade rättigheter som beviljas av dig enligt detta, förvärvar vi ingen rätt, äganderätt eller intresse från dig eller dina licensgivare enligt detta avtal i eller till dina uppgifter, inklusive immateriella rättigheter i det.

7.4. Förslag.

Vi ska ha en royaltyfri, världsomspännande, oåterkallelig, evig licens för att använda och införliva i Learnifier-tjänsterna alla förslag, förbättringsbegäranden, rekommendationer eller annan feedback från dig, inklusive användare, som rör drift av Learnifier-tjänsterna.

7.5. Användning av logo i marknadsföringssyfte.

Vi förbehåller oss rätten att använda ditt företagsnamn och logotyp som referens för marknadsföring eller marknadsföringsändamål på webbplatsen red.learnifier.com och annan kommunikation med befintliga eller potentiella Learnifier-kunder. För att avvisa Learnifier denna rätt måste du skicka e-post till support@red.learnifier.com med uppgift att du inte vill användas som referens.

7. EGENSKAPENS RÄTTIGHETER

8.1. Definition av konfidentiell information.

Såsom det används här betyder ”konfidentiell information” all konfidentiell information som lämnas av en part (”avslöjande part”) till den andra parten (”mottagande part”), oavsett om det är muntligt eller skriftligt, som utses som konfidentiellt eller som rimligen bör förstås att vara konfidentiell med tanke på arten av informationen och omständigheterna för avslöjande. Din konfidentiella information ska innehålla dina data; Vår konfidentiella information ska innehålla Learnifier-tjänsterna; och konfidentiell information från varje part ska omfatta villkoren i detta avtal och alla beställningsformulär, såväl som affärs- och marknadsföringsplaner, teknik och teknisk information, produktplaner och design och affärsprocesser som avslöjas av sådan part. Konfidentiell information (utom dina uppgifter) ska dock inte innehålla information som (i) är eller blir allmänt känd för allmänheten utan brott mot någon skyldighet till den avslöjande parten, (ii) var känd för den mottagande parten före dess avslöjande av den avslöjande parten utan åsidosättande av någon skyldighet till den avslöjande parten, (iii) tas emot från en tredje part utan åsidosättande av någon skyldighet till den avslöjande parten, eller (iv) utvecklades oberoende av den mottagande parten.

8.2. Skydd av konfidentiell information.

Den mottagande parten ska använda samma grad av vård som den använder för att skydda konfidentialiteten för sin egen konfidentiella information av liknande slag (men under inga omständigheter mindre än rimlig vård) (i) att inte använda någon konfidentiell information från den avslöjande parten för någon syfte utanför detta avtals räckvidd, och (ii) med undantag för vad som skriftligen har godkänts av den avslöjande parten, att begränsa åtkomst till konfidentiell information från den avslöjande parten till de av dess och dess dotterbolags anställda, entreprenörer och agenter som behöver sådan tillgång för ändamål som överensstämmer med detta avtal och som har tecknat sekretessavtal med den mottagande parten som innehåller skydd som inte är mindre stränga än de här. Ingen av parterna ska avslöja villkoren i detta avtal eller något beställningsformulär till någon tredje part än dess dotterbolag och deras juridiska rådgivare och revisorer utan den andra partens tidigare skriftliga medgivande.

8.3. Tvingad avslöjande.

Den mottagande parten kan lämna ut den konfidentiella informationen om den avslöjande parten om den är laglig tvingad att göra det, förutsatt att den mottagande parten meddelar den avslöjande parten i förväg meddelande om sådan tvungen information (i den utsträckning som är lagligt tillåtet) och rimligt stöd, hos den avslöjande partens kostnad, om den avslöjande parten vill bestrida avslöjandet. Om den mottagande parten tvingas enligt lag att avslöja den avslöjande partens konfidentiella information som en del av ett civilt förfarande som den avslöjande parten är en part, och den avslöjande parten inte bestrider avslöjandet, kommer den avslöjande parten att ersätta den mottagande parten för sin rimliga kostnader för att sammanställa och tillhandahålla säker tillgång till sådan konfidentiell information.

8. SEKRETESS

9.1. Ömsesidiga garantier.

Vi garanterar att vi med giltighet har ingått detta avtal och har den lagliga befogenheten att göra det. Du garanterar att du giltigt har ingått detta avtal och har den lagliga befogenheten att göra det.

9.2. Varning.

BORTSETT FRÅN VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLHANDAHÅLLS HÄR, GÖR INGEN AV PARTERNA NÅGRA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ÄVEN UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA, STATLIGA ELLER PÅ ANNAT SÄTT, OCH VARDERA PARTIER SPECIFIKT AVSLÖJAR ALLA IMPLICERADE GARANTIER, INKLUSIVE EVENTUELLA VILLKOR AV GÄLDIG LAG. VARJE PARTER INNEHÅLLER ALLT ANSVAR FÖR ALLA SKADA ELLER SKADOR FÖRVISADE AV NÅGON AV TILLVERKARE AV TREDJE PARTER.

9.3. Non-GA Learnifier Services.

Ibland kan vi bjuda in dig att försöka, utan kostnad, våra produkter eller tjänster som generellt inte är tillgängliga för våra kunder (”Non-GA Learnifier Services”). Du kan acceptera eller avslå en sådan rättegång efter eget gottfinnande. Alla icke-GA Learnifier-tjänster kommer tydligt att betecknas som beta, pilot, begränsad utgåva, förhandsgranskning av utvecklare, icke-produktion eller genom en beskrivning av liknande import. Non-GA Learnifier-tjänster tillhandahålls för utvärderingsändamål och inte för produktionsanvändning, stöds inte, kan innehålla buggar eller fel och kan vara föremål för ytterligare villkor. TJÄNSTER OCH LÄRANFÖRANDE INTE-GA LÄS INTE ”LÄRNJÄSTJÄNSTER” HERUNDER OCH TILLÄGGAS ”SOM ÄR” MED INGEN UTTRYCKLIG ELLER IMPLICERAD GARANTI. Vi kan när som helst avbryta icke-GA-lärartjänster efter eget gottfinnande och får aldrig göra dem allmänt tillgängliga.

9. GARANTIER OCH FRISKRIVNINGAR

10.1. Ersättning av oss.

Vi ska försvara dig mot alla fordringar, krav, talan eller förfaranden som gjorts eller väckts mot dig av en tredje part som hävdar att användningen av Learnifier-tjänsterna enligt vad som är tillåtet nedan kränker eller missbrukar en tredje parts immateriella rättigheter (ett ”krav mot Du ”), och ska ersätta dig för eventuella skador, advokatkostnader och kostnader som slutligen har beviljats ​​mot dig som ett resultat av och för belopp som betalats av dig enligt en domstolsgodkänd lösning av ett krav mot dig; under förutsättning att du (a) omgående meddelar oss skriftligt meddelande om fordran mot dig; (b) ge oss ensam kontroll över försvaret och avvecklingen av kravet mot dig (förutsatt att vi inte får lösa något krav mot dig såvida förlikningen utan villkor frigör dig från allt ansvar); och (c) ge oss all rimlig hjälp på vår bekostnad. I händelse av ett anspråk mot dig, eller om vi rimligen tror att Learnifier-tjänsterna kan kränka eller felaktigt, kan vi efter eget gottfinnande och utan kostnad för dig (i) ändra Learnifier-tjänsterna så att de inte längre kränker eller felaktigt, ( ii) erhålla en licens för din fortsatta användning av Learnifier-tjänsterna i enlighet med detta avtal, eller (iii) säga upp dina användarabonnemang för sådana Learnifier-tjänster med 30 dagars skriftligt varsel och återbetala till dig alla förbetalda avgifter som täcker återstoden av termen av sådana användarabonnemang efter ikraftträdandedatumet.

10.2. Ersättning av dig.

Du ska försvara oss mot alla fordringar, krav, talan eller förfaranden som gjorts eller väckts mot oss av en tredje part som hävdar att dina uppgifter eller din användning av Learnifier-tjänsterna i strid med detta avtal, kränker eller missbrukar immateriella rättigheter för en tredje part eller bryter mot gällande lag (ett ”krav mot oss”) och ska ersätta oss för eventuella skador, advokatkostnader och kostnader som slutligen har beviljats mot oss till följd av eller för belopp som betalats av oss under en domstolsgodkänd lösning av, ett krav mot oss; under förutsättning att vi (a) omedelbart meddelar dig skriftligt meddelande om fordran mot oss; (b) ge dig ensam kontroll över försvaret och avvecklingen av fordran mot oss (förutsatt att du inte får lösa något krav mot oss såvida förlikningen utan villkor frisläppar oss från allt ansvar); och (c) ge dig all rimlig hjälp på din bekostnad.

10.3. Exklusivt botemedel.

I detta avsnitt 10 (ömsesidig ersättning) anges den skadeståndande partens enda ansvar gentemot partens exklusiva botemedel mot den andra parten för alla typer av fordringar som beskrivs i detta avsnitt.

10. GÄLLANDE SKADELÖD

11.1. Ansvarsbegränsning.

INTE ANSVARENS ANSVARSFÖRHÅLLNING MED AVSNITT FÖR ETT ENKELT HÄNDELSE SOM UPPSTÅR UTIFRÅN ELLER I SAMBAND MED DENNA ÖVERENSKOMMELSE (VARJE I KONTRAKT ELLER TORT ELLER UNDER ANNAT ANTECKNING OM ANSVAR) SKA ÖVERSKRIDA DET BELOPP SOM BETALATS AV DIG HÄRUNDER I DE 12 MÅNADER SOM FÖRESKRIVS I BETRÄFFANDE INGEN HÄNDELSER SKAL ELLER PARTENS AGGREGATA ANSVAR SOM UPPSTÅR ELLER RELATERAS TILL DENNA ÖVERENSKOMMELSE (VARJE I KONTRAKT ELLER TORT ELLER UNDER EN ANNAN ANSVAR OM ANSVARSTAGANDE) ÖVERSKRIDER DET TOTALA BELOPP SOM DU HAR BETALAT HÄR. DEN TILLGÄNGANDE SKAL INTE BEGRÄNSA DIN BETALINGSFÖRPLIKTELSER UNDER AVSNITT 6 (AVGIFTER OCH BETALNING FÖR KÖPTJÄNSTER).

11.2. Uteslutning av följdskador och relaterade skador.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NÅGON AV PARTERNA HA NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR EVENTUELLA FÖRLORADE INTÄKTER ELLER INTÄKTER ELLER FÖR NÅGRA INDIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, KONSEKVENTA, TÄCKANDE ELLER PUNKTSAMMA SKADOR, OAVSETT OM DE ORSAKAS, OAVSETT OM DE ÄR SKADADE, OAVSETT OM NÅGON ANNAN OCH VAD ELLER ELLER INTE PARTEN HAR FRÅNFÖRT MÖJLIGHETEN TILL SKADA. DEN TILLGÄNGANDE ANSVARSFRASKRIVNINGEN GÄLLER INTE PÅ DET OMFATTANDE FÖRBUDT MED GÄLLANDE LAG

11. ANSVARSBEGRÄNSNING

12.1. Avtalets löptid.

Detta avtal börjar den dag du accepterar det och fortsätter tills prenumerationen för köpta tjänster som beviljats i enlighet med detta avtal har löpt ut eller upphört. [Om inte annat anges i det tillämpliga beställningsformuläret, ska alla prenumerationer automatiskt förlängas under ytterligare perioder som är lika med den utgående prenumerationstiden eller ett år (beroende på vilket som är kortare), såvida ingen av parterna meddelar den andra uppsägningen om icke-förnyelse innan slutet relevant prenumerationsperiod. Om du väljer att använda Learnifier-tjänsterna under en kostnadsfri provperiod och inte köper ett prenumeration före utgången av den perioden kommer detta avtal att upphöra i slutet av den kostnadsfria provperioden.

12.2. Uppsägning för orsak.

En part kan säga upp detta avtal av orsak: (i) med 30 dagars skriftligt meddelande till den andra parten om ett väsentligt överträdelse om ett sådant överträdelse förblir otydligt vid utgången av en sådan period, eller (ii) om den andra parten blir föremål för en begäran i konkurs eller något annat förfarande rörande insolvens, mottagande, likvidation eller uppdrag till förmån för borgenärer. Dessutom, om vi misstänker att du kanske använder Learnifier-tjänsterna på ett sätt som vi bedömer är överdrivet eller på något annat sätt missbrukande, kan vi, på förhand skriftligt meddelande till dig, avbryta eller avsluta din användning av Learnifier-tjänsterna .

12.3. Återbetalning eller betalning vid uppsägning.

Vid eventuell uppsägning av dig, kommer vi att återbetala dig alla förbetalda avgifter som täcker återstoden av löptiden för alla prenumerationer efter ikraftträdandet. Vid eventuell uppsägning som orsakas av oss, ska du betala obetalda avgifter som täcker resten av din abonnemangsperiod efter den giltiga dagen för uppsägning. Under inga omständigheter får någon uppsägning befria dig från skyldigheten att betala några avgifter som ska betalas till oss under perioden före den upphörande dagen.

12.4. Återlämnande av dina uppgifter.

Under 30 dagar efter det att dagen för ett abonnemang för köpta tjänster upphör att gälla, och på din begäran kommer vi att göra tillgängliga för dig för nedladdning via vår API en fil med dina data tillsammans med bilagor i deras ursprungliga format. Efter en sådan 30-dagarsperiod har vi ingen skyldighet att behålla eller lämna någon av dina uppgifter.

12.5. Överlevande bestämmelser.

Avsnitt 6 (Avgifter och betalning för köpta tjänster), 7 (äganderätt), 8 (sekretess), 9.3 (ansvarsfriskrivning), 10 (ömsesidig ersättning), 11 (ansvarsbegränsning), 12.4 (återbetalning eller betalning vid uppsägning), 12.5 (Återlämnande av dina uppgifter), 13 (vem du samarbetar med, meddelanden, lagar och jurisdiktion) och 14 (Allmänna bestämmelser) ska överleva varje uppsägning eller upphörande av detta avtal.

12. VARNING OCH AVSLUTNING

13.1. Metod för att meddela.

Om inte annat anges i detta avtal, ska alla meddelanden, behörigheter och godkännanden nedan vara skriftliga och anses ha givits vid: (i) personlig leverans, (ii) den andra arbetsdagen efter mailing, (iii) den andra arbetsdag efter skickning med bekräftad fax, eller (iv) den första arbetsdagen efter att ha skickats via e-post (förutsatt e-post ska inte räcka för meddelanden om uppsägning eller ersättningsanspråk). Faktureringsmeddelanden till dig ska adresseras till relevant faktureringskontakt som du har angett. Alla andra meddelanden till dig ska adresseras till den relevanta systemansvarige för Learnifier Services som du har utsett. Du måste meddela oss skriftligen till följande adress: Dabox AB, Attn: Learnifier Legal, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm, Sverige.

13.2. Avtal om lagar och jurisdiktion.

Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Konungariket Sverige. Du godkänner härmed uttryckligen att underkasta dig Konungariket Sveriges jurisdiktion och forum i alla frågor och kontroverser som uppstår till följd av detta avtal eller åtkomst till eller användning av Tjänsten av dig, inklusive användare.

13. VEM DU KONTRAKTERAR MEDDELANDE, REGERING OCH JURISDIKTION

14.1. Parternas förhållande.

Parterna är oberoende entreprenörer. Detta avtal skapar inte ett partnerskap, franchise, joint venture, agentur, fiduciary eller anställningsförhållande mellan parterna.

14.2. Inga tredjepartsmottagare.

Det finns inga tredjepartsmottagare till detta avtal.

14.3. Undantag.

Inget misslyckande eller försening av någon av parterna vid utövandet av någon rättighet enligt detta avtal ska utgöra ett avstående från denna rättighet.

14.4. Ogiltighet.

Om någon bestämmelse i detta avtal hålls av en domstol med behörig jurisdiktion i strid med lagen, ska bestämmelsen ändras av domstolen och tolkas så att den bäst uppnår målen för den ursprungliga bestämmelsen i största möjliga utsträckning enligt lag, och de återstående bestämmelserna i detta avtal ska gälla.

14.5. Advokatavgifter.

Du ska på begäran betala alla våra rimliga advokatavgifter och andra kostnader som har uppstått av oss för att ta ut eventuella avgifter eller avgifter som är skyldiga oss enligt detta avtal efter ditt brott mot avsnitt 6.2 (fakturering och betalning).

14.6. Uppdrag.

Ingen av parterna får tilldela någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna, vare sig genom lagstiftning eller på annat sätt, utan förhandens skriftliga medgivande från den andra parten (för att inte orimligt hållas tillbaka). Trots vad som anges ovan kan någon av parterna överlåta detta avtal i sin helhet (inklusive alla beställningsformulär), utan samtycke från den andra parten, till dess dotterbolag eller i samband med en sammanslagning, förvärv, företagsomorganisation eller försäljning av hela eller i huvudsak hela dess tillgångar som inte involverar en direkt konkurrent från den andra parten. Ett partis enda botemedel mot alla påstådda uppdrag av den andra parten i strid med detta stycke ska vara, vid det icke-tilldelande partiets val, upphörande av detta avtal med skriftligt meddelande till det tilldelande partiet. I händelse av en sådan uppsägning, kommer vi att återbetala till dig alla förbetalda avgifter som täcker återstoden av löptiden för alla prenumerationer efter ikraftträdandet. Med förbehåll för ovanstående ska detta avtal bindas och inure till förmån för parterna, deras respektive efterträdare och tillåtna uppdrag.

14.7. Hela överenskommelsen.

Detta avtal, inklusive alla utställningar och tillägg till detta och alla beställningsformulär, utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter alla tidigare och samtidiga avtal, förslag eller framställningar, skriftliga eller muntliga, om dess ämne. Ingen modifiering, ändring eller avstående från någon bestämmelse i detta avtal ska vara effektiv, såvida inte skriftligen och antingen undertecknats eller godkänts elektroniskt av den part mot vilken modifieringen, ändringen eller undantaget ska göras. Emellertid, i den utsträckning konflikt eller inkonsekvens mellan bestämmelserna i avtalets organ och varje utställning eller tillägg till detta eller någon beställningsformulär, kommer villkoren för en sådan utställning, tillägg eller orderformulär att gälla. Trots något annat språk i motsats till detta, ska inga villkor som anges i din inköpsorder eller annan beställningsdokumentation (exklusive beställningsformulär) införlivas i eller utgör någon del av detta avtal, och alla sådana villkor och villkor ska vara ogiltiga.

14.8. Revideringar.

Vi kan ändra detta avtal från tid till annan, i vilket fall det nya avtalet kommer att ersätta tidigare versioner. Vi meddelar dig inte mindre än tio (10) dagar före det datum då någon sådan ändring träder i kraft, och din fortsatta användning av tjänsten efter det datum då någon sådan ändring träder i kraft kan vara beroende av Learnifier som ditt samtycke till sådana ändringar.

14. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Är du redo att komma igång?

Hör av dig eller skapa ett konto redan idag.

bottom of page