top of page

Integritespolicy

Learnifier (eller ”Företaget”) har åtagit sig att skydda privatlivet för personer som besöker företagets webbplatser och personer som registrerar sig för att använda tjänsterna enligt definitionen nedan.

Om du har frågor angående detta integritetsförklaring eller om integritetspraxis för Learnifier, vänligen kontakta oss via e-post på privacy@red.learnifier.com, eller på:

Lärare – Attn: Sekretesschef vid Maria Trappgränd vid 118 20 Stockholm och Sverige

Ändra logg

  • 1 maj 2014: Tillagd sekretesspolicy

  • 3 maj 2018: Uppdateringar för GDPR-överensstämmelse

17. Kontakta oss

Learnifier förbehåller sig rätten att ändra denna integritetsförklaring. Learnifier kommer att meddela de materiella ändringarna i denna integritetsförklaring via företagets webbplatser minst trettio (30) arbetsdagar innan ändringen träder i kraft.

16. Ändringar av denna integritetsförklaring

Learnifier kan tilldela eller överföra denna integritetsförklaring och ditt användarkonto och relaterad information och data, inklusive all personlig information, till någon person eller enhet som förvärvar hela eller i huvudsak hela verksamheten, aktierna eller tillgångarna i eller slås samman. med Learnifier.

15. Affärstransaktioner

Learnifier samlar inte medvetet personlig information från barn under 13 år. Om du är under 13 år, vänligen skicka inte in någon personlig information via vår tjänst. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka deras barns internetanvändning och hjälpa till att upprätthålla vår integritetsförklaring genom att instruera sina barn att aldrig lämna personlig information om vår tjänst utan deras tillstånd. Om du har anledning att tro att ett barn under 13 år har lämnat personlig information till Learnifier via vår tjänst, vänligen kontakta oss, och vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att ta bort den informationen från våra databaser.

14. Barnens personliga information

Learnifier vidtar försiktighetsåtgärder, inklusive administrativa, tekniska och fysiska åtgärder – för att skydda data om Learnifier-kunder mot förlust, stöld och missbruk samt obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Medan vi följer allmänt accepterade standarder för att skydda information som skickas till oss, inklusive användning av SSL-teknik (Secure Socket Layer), är ingen metod för lagring eller transmission 100% säker. Användare är ensamma ansvariga för att skydda sina lösenord, begränsa åtkomst till sina datorer och logga ut från Learnifier Services efter deras sessioner.

13. Säkerhet

Som en del av användningen av våra tjänster kan kunder skicka elektronisk information eller information till tjänsterna (”kundinformation”) som utgör personlig information från andra personer till oss. Sådana uppgifter kan innehålla en persons namn, e-postadress eller telefonnummer. Learnifier har i allmänhet inga direkta förhållanden med de individer som kunddata kan hänföras till, som vi behandlar för våra kunder. All användning av kundinformation från företaget görs i enlighet med Learnifers användarvillkor eller ett prenumerationsavtal mellan Learnifier och den relevanta kunden (eller hans / hennes organisation), som uteslutande reglerar Learnifiers behandling av kunddata och ersätter denna integritetsförklaring vid konflikt eller enligt lag. Om personlig information som rör dig som en individ har skickats till oss av en kund som kunddata och du vill utöva alla rättigheter du kan behöva för att komma åt, korrigera, ändra eller ta bort sådana uppgifter, vänligen fråga med kunden (eller hans / hennes organisation) direkt. Om en auktoriserad kund begär att vi uppdaterar eller tar bort informationen i fråga och han eller hon inte har någon möjlighet att göra det genom användning av tjänsterna, kommer vi att bekräfta deras begäran inom 30 dagar.

12. Kunddata

Learnifier behåller informationen vi får enligt beskrivningen i denna integritetsförklaring, samt de kunddata som vi behandlar för våra kunder (enligt definitionen nedan), under rimlig tid, till exempel i förekommande fall, för som så länge som det behövs för att tillhandahålla våra tjänster, följa våra juridiska skyldigheter, lösa tvister, upprätta rättsliga försvar, för att genomföra revisioner, bedriva legitima affärsändamål och verkställa våra avtal.

11. Datalagring

Kunder kan uppdatera eller ändra sin registreringsinformation genom att redigera sin användar- eller organisationspost. För att uppdatera en användarprofil, logga in på http://clientname.red.learnifier.com med ditt användarnamn och lösenord för Learnifier och redigera dina användarinställningar. För att uppdatera en organisations information, logga in på http://clientname.red.learnifier.com med ditt Learnifier användarnamn och lösenord och redigera organisationens inställningar.
För att uppdatera faktureringsinformation eller ta bort din registreringsinformation, skicka e-post till support @ red.learnifier.com. Skicka e-post till support@red.learnifier.com för att fortsätta ditt konto. Begäran om åtkomst, ändring eller radering av din information kommer att hanteras inom 30 dagar.

10. Korrigera och uppdatera din information

Learnifier erbjuder besökare och kunder som tillhandahåller kontaktinformation ett sätt att välja hur företaget använder den angivna informationen. Du kan hantera ditt mottagande av marknadsföring och icke-transaktionell kommunikation genom att klicka på länken ”avsluta prenumerationen” längst ner i företagets marknadsföringsmeddelanden. Dessutom kan du skicka en begäran som anger dina kommunikationsinställningar till unsubscribe@red.learnifier.com. Kunder kan inte välja att ta emot transaktionella e-postmeddelanden relaterade till deras konto hos Learnifier eller tjänsterna.

9. Kommunikationsinställningar

För att underlätta Learnifiers globala verksamhet kan företaget överföra och komma åt data om Learnifier-kunder från hela världen, inklusive USA. Denna integritetsförklaring ska gälla även om Learnifier överför data om Learnifier-kunder till andra länder.


För europeiska besökare på Learnifier-webbplatsen och användare av Learnifier-tjänsterna, observera att din personliga information om tjänster Information kan överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Genom att besöka Learnifier-webbplatsen eller använda Learnifier-tjänsterna samtycker du till Learnifier som överför din personliga information utanför EEA.

8. Internationell överföring av insamlad information

Tjänsteleverantörer

Learnifier kan dela data om Learnifier-kunder med företagets avtalade tjänsteleverantörer, sådana betalningsprocessorer, så att dessa tjänsteleverantörer kan tillhandahålla tjänster för våra räkning. Learnifier kan också dela data om Learnifier-kunder med företagets tjänsteleverantörer för att säkerställa kvaliteten på den tillhandahållna informationen. Om inte beskrivs i denna integritetspolicy delar Learnifier inte, säljer, hyr eller handlar någon information med tredje parter för deras marknadsföringsändamål.

Learnifier Affiliates

Företaget kan dela data om Learnifier-kunder med andra företag för att samarbeta med dem, inklusive dotterbolag till Learnifier-koncernen. Till exempel kan företaget behöva dela data om kunderna för att hantera kundrelationer.

Affärspartners

Från tid till annan kan Learnifier samarbeta med andra företag för att tillsammans erbjuda produkter eller tjänster. Om du köper eller uttryckligen uttrycker intresse för en gemensam erbjuden produkt eller tjänst från Learnifier, kan företaget dela data om Learnifier-kunder som samlats in i samband med ditt köp eller uttryck av intresse med våra gemensamma marknadsföringspartner. Learnifier kontrollerar inte våra affärspartners användning av data om Learnifier-kunder vi samlar in, och deras användning av informationen kommer att ske i enlighet med deras egna sekretesspolicy. Om du inte vill att din information ska delas på detta sätt kan du välja att inte köpa eller uttryckligen intresse för en gemensam erbjuden produkt eller tjänst.

Fakturering

Learnifier kan använda en tredjepartsleverantör för att hantera kreditkortsbehandling. Denna tjänsteleverantör får inte lagra, behålla eller använda faktureringsinformation utom för det enda syftet med kreditkortsbehandling på företagets vägnar.

Tvingad avslöjande

Learnifier förbehåller sig rätten att använda eller avslöja information som tillhandahålls om det krävs enligt lag eller om företaget rimligen anser att användning eller avslöjande är nödvändigt för att skydda företagets rättigheter och / eller för att följa ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process.

7. Delning av insamlad information

Learnifier kan tillhandahålla anslagstavlor, bloggar eller chattrum på företagets webbplatser. All personlig information som du väljer att skicka i ett sådant forum kan läsas, samlas in eller användas av andra som besöker dessa forum och kan användas för att skicka oönskade meddelanden. Learnifier ansvarar inte för den personliga information som du väljer att skicka i dessa forum.
Kunder och besökare kan välja att använda företagets remissprogram för att informera vänner om företagets webbplatser. När du använder remissprogrammet begär företaget vänens namn och e-postadress. Learnifier skickar automatiskt e-postmeddelandet till engången som inbjuder honom eller henne att besöka företagets webbplatser. Learnifier lagrar inte denna information.
Learnifier publicerar en lista med kunder och vittnesmål på företagets webbplatser som innehåller information som kundnamn och titlar. Learnifier får samtycke från varje kund innan han publicerar information på en sådan lista eller publicerar vittnesmål.

6. Offentliga forum, hänvisa en vän och kunduttalanden

Learnifier använder vanligt använda verktyg för att samla in information, till exempel cookies och webbläsare, för att samla information när du navigerar på företagets webbplatser (”Webbplatsnavigationsinformation”). Det här avsnittet beskriver vilka typer av navigeringsinformation som används på företagets webbplatser och hur denna information kan användas.

Småkakor

Learnifier använder cookies för att göra interaktioner med företagets webbplatser enkla och meningsfulla. När du besöker en av företagets webbplatser skickar Learnifers servrar en cookie till din dator. När du står ensam identifierar cookies dig inte personligen; de känner igen bara din webbläsare. Om du inte väljer att identifiera dig med Learnifier, antingen genom att svara på ett kampanjerbjudande, öppna ett konto eller fylla i ett webbformulär (till exempel ett ”Kontakta mig”), förblir du anonym för företaget.

Learnifier använder cookies som är sessionbaserade och persistent-baserade. Sessionskakor finns bara under en session, dvs endast när du läser eller navigerar på företagets webbplatser. De försvinner från din dator när du stänger webbläsarprogrammet eller stänger av datorn. Ihållande cookies kvar på din dator när du stänger din webbläsare eller stänger av datorn. Observera att om du inaktiverar din webbläsares förmåga att acceptera cookies kommer du att kunna navigera på företagets webbplatser, men du kanske inte kan använda tjänsterna.
Följande beskriver hur Learnifier kan använda olika kategorier av cookies och dina alternativ för att hantera cookies-inställningar:

5. Navigationsinformation för webbplatsen

Företaget använder data om Learnifier-kunder för att utföra de begärda tjänsterna. Om du till exempel fyller i ett ”Kontakta mig” webbformulär, kommer företaget att använda informationen för att kontakta dig om ditt intresse för tjänsterna.
Företaget kan också använda data om Learnifier-kunder för marknadsföringsändamål. Till exempel kan företaget använda information du tillhandahåller för att kontakta dig för att ytterligare diskutera ditt intresse för tjänsterna och för att skicka information om företaget, dess dotterbolag och dess partners, till exempel information om kampanjer eller evenemang. Se avsnittet Kommunikationsinställningar i denna integritetsförklaring för att kontrollera hur dina respektive data om Learnifier-kunder används för marknadsföringsändamål.
Learnifier använder faktureringsinformation enbart för att kontrollera de ekonomiska kvalifikationerna och samla in betalning för Learnifier-tjänsterna.
Learnifier använder navigeringsinformation för webbplatser för att driva och förbättra företagets webbplatser. Företaget kan också använda Webbplatsnavigeringsinformation ensam eller i kombination med Data About Learnifier-kunder för att ge personlig information om företaget. För ytterligare information om användningen av Webbplatsnavigeringsinformation, vänligen klicka här.

4. Användning av insamlad information

3,1. Använd av Learnifier

Vi använder tjänsten för att samla in information för våra egna syften och att information används, avslöjas och skyddas enligt denna sekretesspolicy.

3,2. Använd av våra kunder

Våra kunder använder tjänsten för att bygga, marknadsföra och sälja kurser och innehåll som folk kan besöka som en del av att använda tjänsten. Learnifier kontrollerar inte våra kunders användning eller de typer av information som våra kunder kan välja att samla in eller hantera på tjänsten. Den informationen tillhör dem och används, avslöjas och skyddas av dem i enlighet med deras sekretesspolicy och omfattas inte av denna integritetsförklaring. Learnifier bearbetar våra kunders information när de direkt och i enlighet med våra avtal med våra kunder, och vi lagrar den på våra tjänsteleverantörers servrar, men vi har inte kontroll över dess insamling eller hantering. Våra avtal med våra kunder förbjuder oss att använda den informationen, förutom vid behov för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten, enligt vad som är tillåtet i denna integritetsförklaring, och som krävs enligt lag. Vi har inga direkta förhållanden med individer som tillhandahåller personlig information till våra kunder. Våra kunder kontrollerar och ansvarar för att korrigera, ta bort eller uppdatera information som de har samlat in från dig om tjänsten. Vi kan samarbeta med våra kunder för att hjälpa dem att meddela sina besökare om deras insamling, bearbetning och användning av data. Våra avtal med våra kunder förbjuder dem att använda tjänsten för att samla in, hantera eller bearbeta känslig information. Vi ansvarar inte för våra kunders användning av information som de samlar in på tjänsten.

3. Information som samlas in med tjänsten

Learnifier samlar in individuellt identifierbar information (“Personlig information”) från individer som besöker Learnifiers webbplats (“Webbplatsbesökare”) och personer som registrerar sig för att använda Learnifier Services (“Kunder”).
När de uttrycker ett intresse för att få Ytterligare information om tjänsterna eller registrering för att använda tjänsterna kräver Learnifier att du tillhandahåller företaget personlig kontaktinformation, t.ex. namn, företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress (”Obligatorisk kontaktinformation”). När du köper tjänsterna kan Learnifier kräva att du tillhandahåller företaget ekonomisk kvalifikations- och faktureringsinformation, såsom faktureringsnamn och adress, kreditkortsnummer och antalet anställda inom organisationen som kommer att använda tjänsterna (”Faktureringsinformation” ). Learnifier kan också be dig lämna ytterligare information, till exempel företagets årliga intäkter, antal anställda eller bransch (“Valfri information”). Obligatorisk kontaktinformation, faktureringsinformation och valfri information om kunder hänvisas kollektivt till ”data om lärarkunder”.

När du navigerar på företagets webbplatser kan Learnifier också samla in information genom att använda vanliga informationssamlingsverktyg, till exempel kakor och webbläsare (”Webbplatsnavigationsinformation”). Webbplatsnavigeringsinformation inkluderar standardinformation från din webbläsare (som webbläsartyp och webbläsarspråk), ditt Internetprotokoll (”IP”) -adress och de åtgärder du gör på företagets webbplatser (t.ex. de visade webbsidorna och klickade på länkar). För ytterligare information om insamlingen av webbplatsnavigeringsinformation av Learnifier och andra, vänligen klicka här.

2. Insamlad information

Denna integritetsförklaring täcker informationspraxis på webbplatser som länkar till denna integritetsförklaring, inklusive http://www.red.learnifier.com och relaterade applikationer och tjänster som erbjuds av Learnifier (”Tjänsten” eller ”Tjänster”) (kollektivt benämnda ”Learnifiers webbplatser” eller ”Företagets webbplatser”).

Learnifiers webbplatser och Learnifier-tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser. Informationspraxis eller innehållet på sådana andra webbplatser styrs av sekretessförklaringarna på sådana andra webbplatser. Företaget uppmuntrar dig att granska sekretessförklaringar på andra webbplatser för att förstå deras informationspraxis.

1. Webbplatser som omfattas

Cookies som används som en del av tjänsterna (i proxy) kan innehålla cookies från en tredjepartswebbplats som bläddras i, till exempel för att leverera webbplatsen som avsedd av tredjepartswebben webbplatsoperatör. Cookiepraxis på sådana webbplatser styrs av sina respektive sekretessförklaringar. Företaget uppmuntrar dig att granska sekretessförklaringar på andra webbplatser för att förstå deras informationspraxis.

Web Beacons

Learnifier, eller tredje parter som vi ingår avtal med, kan använda webbläsare ensam eller tillsammans med cookies för att sammanställa information om kunder och besökares användning av företagets webbplatser och interaktion med e-postmeddelanden från företaget. Webbvärden är tydliga elektroniska bilder som kan känna igen vissa typer av information på din dator, till exempel kakor, när du tittade på en viss webbplats som är bunden till webbfilen och en beskrivning av en webbplats som är knuten till webbaken. Till exempel kan Learnifier placera webbläsare i marknadsföringsmeddelanden som meddelar företaget när du klickar på en länk i e-postmeddelandet som leder dig till en av företagets webbplatser. Learnifier använder webbläsare för att driva och förbättra företagets webbplatser och e-postkommunikation.

IP-adresser och webbadresser

På grund av standarder för kommunikation på Internet, när du besöker eller använder Learnifiers webbplatser, får vi automatiskt URL: en på webbplatsen från vilken du kom och den webbplats som du går till när du lämnar en Learnifier-webbplats. Vi får också din dators IP-adress (eller den proxyserver du använder för att komma åt World Wide Web), ditt dators operativsystem, vilken typ av webbläsare du använder och din internetleverantör (ISP). Denna information används för att analysera övergripande trender för att hjälpa oss förbättra Learnifier-tjänsten och för att spåra och aggregera icke-personlig information. Till exempel använder Learnifier IP-adresser för att övervaka regioner från vilka kunder och besökare navigerar på företagets webbplatser.

Learnifier kan samla in aggregerad information om användning av Learnifier-tjänsterna, inklusive, utan begränsning, antal besökare på webbplatsen, frekvens och användningsmönster, tagganvändning, trender för återkoppling av feedback etc. (”Aggregated Data”). Learnifier använder aggregerade data som en statistisk åtgärd och inte på ett sätt som identifierar dig personligen. Aggregerade data gör det möjligt för oss att bestämma hur ofta vissa delar av Learnifiers webbplats eller Learnifier-tjänsterna så att vi kan förbättra dem. Learnifier kan använda eller tillhandahålla sådana aggregerade data tillgängliga för tredje parter på något sätt enligt vårt eget gottfinnande.

Funktioner för sociala medier

Learnifier-webbplatserna kan använda funktioner för sociala medier, till exempel Facebook-autentisering. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress och vilken sida du besöker på vår webbplats och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Du kan få möjlighet av sådana sociala mediefunktioner att publicera information om dina aktiviteter på den här webbplatsen på en profilssida som du tillhandahåller av ett tredje part sociala medienätverk för att dela med andra i ditt nätverk. Sociala mediefunktioner är antingen värd av en tredje part eller värd direkt på vår webbplats. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för företaget som tillhandahåller de relevanta sociala mediefunktionerna.

Obligatoriska kakor gör det möjligt för dig att navigera på företagets webbplatser och använda dess funktioner, till exempel åtkomst till säkra områden på webbplatserna och använda Learnifier Services.Om du har valt att identifiera dig själv till Learnifier använder företaget kakor som innehåller krypterad information för att tillåta företaget att identifiera dig på ett unikt sätt. Varje gång du loggar in på tjänsterna placeras en cookie som innehåller en krypterad, unik identifierare som är knuten till ditt konto i din webbläsare. Dessa cookies tillåter företaget att identifiera dig unikt när du är inloggad i Tjänsterna och att behandla dina online-transaktioner och förfrågningar.

Obligatoriska kakor

Eftersom nödvändiga cookies är väsentliga för att driva företagets webbplatser och tjänsterna, finns det inget alternativ att välja bort dessa cookies.

Dessa kakor samlar in information om hur besökare använder vår webbplats, inklusive vilka sidor besökarna besöker oftast och om de får felmeddelanden från vissa sidor. Dessa kakor samlar inte in information som identifierar en besökare individuellt. All information som dessa cookies samlar in är aggregerad och anonym. Det används bara för att förbättra hur företagets webbplats fungerar och fungerar. Från tid till annan engagerar Learnifier tredje parter för att spåra och analysera användnings- och volymstatistisk information från individer som besöker företagets webbplatser. Learnifier kan också använda Flash-kakor för dessa ändamål.

Prestanda cookies

För att lära dig att välja bort prestanda-cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar, klicka här. För att lära dig hur du hanterar integritets- och lagringsinställningar för Flash-cookies klicka här.

Funktionalitetskakor tillåter företagets webbplatser att komma ihåg information du har angett eller val du gör (som ditt användarnamn, språk eller din region) och ger förbättrade, mer personliga funktioner. Dessa kakor gör det också möjligt för dig att optimera din användning av Learnifiers tjänster efter inloggning. Dessa kakor kan också användas för att komma ihåg ändringar du har gjort i textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidor som du kan anpassa. Lärare kan använda HTML 5 eller Flash lokala delade objekt (LSO) för att lagra dina preferenser eller visa innehåll baserat på vad du visar på våra webbplatser för att anpassa ditt besök.

Funktionalitetskakor

Klicka här för att lära dig att välja bort funktionskakor med dina webbläsarinställningar. Observera att borttagning kan påverka funktionaliteten du får när du besöker Learnifier. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5 LSO. För att lära dig hur du hanterar integritets- och lagringsinställningar för Flash LSO klicka här.

Från tid till annan kan Learnifier engagera tredje part för att spåra och analysera användnings- och volymstatistisk information från individer som besöker företagets webbplatser. Lärare kan använda kakor som levereras av tredje parter för att spåra resultat från företagets annonser. Till exempel kommer dessa cookies ihåg vilka webbläsare som har besökt företagets webbplatser. Informationen som tillhandahålls till tredje part inkluderar inte personlig information, men denna information kan kopplas till personlig information efter det att företaget har tagit emot det. Lärare kan också komma att ingå avtal med tredjepartsannonsnätverk som samlar in IP-adresser och annan information från företagets webb webbplatser, från e-postmeddelanden och på tredje parts webbplatser. Annonsnätverk följer dina onlineaktiviteter över tid genom att samla in navigationsinformation på webbplatsen på automatiserade sätt, inklusive genom användning av cookies. De använder denna information för att tillhandahålla annonser om produkter och tjänster anpassade efter dina intressen. Du kan se dessa annonser på andra webbplatser. Denna process hjälper oss också att hantera och spåra effektiviteten i våra marknadsföringsinsatser. Tredje parter, med vilka företaget kan samarbeta för att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser eller för att visa reklam baserat på din webbsökningsaktivitet, kan använda Flash-kakor för att samla in och butiksinformation. Flash-cookies skiljer sig från webbläsarkakor på grund av mängden, typ av och hur data lagras.

Inriktning eller annonsering av cookies

Om du vill veta mer om annonseringsnätverk och deras borttestningsinstruktioner, om någon, klicka här och här. För att lära dig hur du hanterar sekretess- och lagringsinställningar för Flash-cookies klicka här.

Hantera inställningar
Beskrivning
Typ av kakor

Är du redo att komma igång?

Hör av dig eller skapa ett konto redan idag.

bottom of page