top of page
Bygg enkelt en digital onboarding-opplevelse og sørg for at dine kunder eller partnere lykkes raskt. Mange produkter trenger en gjennomgang og strukturert prosess. Øk kundenes kunnskap mens du tar dem med mindre innsats.

“ Back then, it was just classroom training with printed course material. It was very time consuming and old fashioned. The teachers traveled all over the country, which cost a lot of time and money. Thanks to our digital working methods and our learning platform, we have streamlined and saved an infinite amount of time – not least for the course participants."

Svenskt Vatten Logo

SARA BOHLINDER

Project Manager

Sara Bohlinder
Project Manager, Svenskt Vatten

“ Den gang var det bare klasseromstrening med trykt kursmateriell. Det var veldig tidkrevende og gammeldags. Lærerne reiste over hele landet, noe som kostet mye tid og penger. Takket være våre digitale arbeidsmetoder og vår læringsplattform har vi effektivisert og spart uendelig mye tid – ikke minst for kursdeltakerne. "

Klar til å starte?

Ta kontakt eller opprett en konto

bottom of page